МОН не визнаватиме документи про освіту дорослих, видані в Росії

Повнолітні особи в Україні отримають змогу сформувати освітнє портфоліо в Єдиній державній електронній базі, а дипломи про освіту, видані в Росії, визнаватися не будуть. Про це йдеться у законопроекті «Про освіту дорослих», який розробило Міністерство освіти і науки України (МОН). Кабінет Міністрів на своєму засіданні підтримав даний проект.

У пояснювальній записці до проекту зазначено, що його метою є визначення правових, організаційних та економічних засад функціонування освіти дорослих, .

Чиновники МОН прописали, що надавачем послуг у сфері освіти дорослих може бути юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи, фізична особа — підприємець.

Працівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності на час здобуття освіти дорослих мають право на додаткову відпустку або відповідний режим роботи згідно з Кодексом законів про працю України (КЗпП).

Далі в законопроекті прописано про громадянську освіту, безперервний професійний розвиток, у тому числі післядипломну освіту та їхні складові. Зокрема, післядипломна освіта включає: підвищення кваліфікації, стажування; інтернатуру, лікарську резидентуру у сфері охорони здоров’я; педагогічну інтернатуру; підвищення рівня військової освіти, що проводиться відповідно до законодавства.

Також запроваджується поняття «Компенсаторна освіта» — складник освіти дорослих, спрямований на здобуття особами, які не здобули повну загальну середню освіту, результатів навчання, передбачених державними стандартами повної загальної середньої освіти (початкової, базової середньої та профільної середньої освіти) на окремих або всіх її рівнях.

У проекті прописано, що зарахування дорослої особи до закладу освіти здійснюється на підставі відповідної заяви та документа, що посвідчує особу, документа, що засвідчує завершення навчання на певному рівні повної загальної середньої освіти, у певному класі (у разі наявності).

У разі відсутності документа про завершення навчання на певному рівні повної загальної середньої освіти, у певному класі встановлюється рівень навчальних досягнень дорослої особи на засадах, визначених для екстернатної форми здобуття повної загальної середньої освіти.

Також окремо зазначено, що документи про освіту дорослих, видані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя чи на території Росії, не визнаються.

Крім того, законопроектом передбачено, що особисте освітнє портфоліо дорослої особи за її бажанням може формуватися, підтримуватися та супроводжуватися в Єдиній державній електронній базі з питань освіти або іншій електронній базі для професій, для яких запроваджено додаткове регулювання. При цьому особа матиме вільний доступ до нього.

Традиційно не забули чиновники про академічну доброчесність, прописавши її окремою статтею.