Вакансія: до Авдіївської центральної міської лікарні шукають директора
На підставі розпорядження керівника від 08.02.2021 №31 о/с «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради» військово – цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області оголошує конкурс на зайняття посади директора цього закладу, повідомляє avdeevka.city.

Правові підстави проведення конкурсу

Частини 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами).

Найменування та місцезнаходження комунальної установи

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВДІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" АВДІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 86065, Донецька область, місто Авдіївка, вулиця Комунальна, 16.

Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Документи для участі у конкурсі приймаються з 09 лютого2021 року по 26 лютого 2021 року до 16:45 год. включно, за адресою: м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 5, к. №1.

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або надсилається поштою:

 • копія паспорта громадянина України;
 • письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографія;
 • копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згода на обробку персональних даних;
 • конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:
- план реформування закладу протягом одного року та на середньострокову перспективу;
- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;
- пропозиції щодо впровадження сучасних методів діагностики та лікування;
- пропозиції щодо співпраці з науковими, навчальними та іншими суміжними медичними закладами та професійними Асоціаціями.
 • довідка МВС про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
 • попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;
 • заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“);
 • характеристика з останнього міста роботи.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються конкурсній комісії в запечатаному вигляді.
За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:
 • неподання ним необхідних документів;
 • його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
 • наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
 • наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендентів на посаду:
– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»,
– післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»,
– стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 3 років.